Начало Пишете ни Вход
   ЗА НАС
   ЧЛЕНОВЕ
   ПРАВИЛНИЦИ
   РЕЗУЛТАТИ
   НОВИНИ
   ПОЛЕЗНО
   СЪСТЕЗАНИЯ
   ПАРТНЬОРИ
   ФОТО ГАЛЕРИЯ
   СНИМКИ
   НАГРАЖДАВАНЕ 2012г.
   КОНТАКТИ
   БЪРЗИ ВРЪЗКИ
   КАРТА НА САЙТА
   Награждаване 2014


търси в сайта
Начало / РЕЗУЛТАТИ

РЕЗУЛТАТИ

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНИТЕ СЪСТЕЗАНИЯ

 

РЕЗУЛТАТИ 2017г

 

“КЛУБ НА ГЪЛЪБОВЪДИТЕ ВИСОКОЛЕТЦИ И ПРОДЪЛЖИТЕЛЕН ПОЛЕТ” гр.ХАСКОВО

 

Клас  “Пазарджишки високолетачи” категория “Стари птици”,

 

I място, отборно КГВПП – гр.Хасково 2017г. ФИКРЕТ САФЕТ БЕЙСИМ, Резултат 22ч. 05м. (5:50, 6:15, 10:00);

II място, отборно “Стари птици” ВЕЛИ ДЖЕМАЛ ВЕЛИ, Резултат  21ч. 14м. (6:28, 7:10, 7:36);

III място, отборно “Стари птици”, МЮМЮН САБРИ МЮМЮН, Резултат 20ч. 29м. (6:14, 6:05, 8:10);

 

“Индивидуален полет”

I място “Индивидуален полет” “Стари” Гълъб №BG.2016.F.360751 - 10ч. 42м. МЮМЮН САБРИ МЮМЮН;

 

Клас  “Пазарджишки високолетачи” категория “Млади птици”,

 I място, отборно “Млади птици”, ТАНЕР ШЕРИФ, Резултат 18ч. 34м. (5:40, 6:24, 6:30);

II място, отборно “Млади птици”; ХИКМЕТ ЮСЕИН, Резултат  16ч. 52м. (4:29, 4:17, 8.06);

 

“Индивидуален полет”

I място “Индивидуален полет”-“Млади”, Гълъб №BG.2017.F.550062 -  8ч. 35мин. ТАНЕР ШЕРИФ;

 

клас “Пазарджишки високолетачи”, отборно “Long day”:

I място, отборно “Long day”, ХИКМЕТ ЮСЕИН резултат 5ч. 50мин.;

 

Клас  “ТИПЛЕРИ” категория “Стари птици”:

I място, клас “Типлери”-“Сеньори”, ЕЛМАЗ ДУРСУН РАМАДАН, резултат 16ч. 06 мин.  (15:15, 16:29, 16:35);

 

Клас  “ТИПЛЕРИ” категория “Млади птици”:

I място, клас “Типлери”-“Джуниори”, СЪБИ РУМЕНОВ СЪБЕВ, резултат 12ч. 56 мин.  (14’44; 12’06; 11’58)

II място, клас “Типлери”-“Джуниори”, ПЛАМЕН ВАСКОВ ГЕНЧЕВ, резултат 10ч. 16 мин. (12’18; 8’29; 10’02)

 

 

РЕЗУЛТАТИ 2016

 

“Клуб на Гълъбовъдите Високолетци и Продължителен Полет” гр.ХАСКОВО

 

1.

I място, отборно “Млади птици”

Фикрет Бейсим,

Клас  “Пазарджишки високолетачи”

Резултат 26ч. 20м.

2.

II място, отборно “Млади птици”

Шериф Ариф Халибрям,

клас “Пазарджишки високолетачи”

Резултат  23ч. 28м.

3.

III място, отборно “Млади птици”

Гюрай Юсеин Мюмюн,

клас “Пазарджишки високолетачи”

Резултат 21ч. 12м.

4.

I място, отборно “Стари птици”

Вели Джемал Вели,

клас “Пазарджишки високолетачи”

Резултат 22ч. 33м.

5.

II място, отборно “Стари птици”

Махмуд Равкъ,

клас “Пазарджишки високолетачи”

Резултат 16ч. 55м.

6.

 

“Индивидуален полет” “Стари”

Гълъб №BG.2015.F.437700 - 10ч. 05м.

клас “Пазарджишки високолетачи”

Махмуд Равкъ

7.

“Индивидуален полет” “Млади”

Гълъб №BG.2016.F.496407 - 10ч.07м.

клас “Пазарджишки високолетачи”

Фикрет Бейсим

8.

I място, отборно “Long day”

Гюрай Мюмюн

клас “Пазарджишки високолетачи”

резултат 7ч. 05м.

 

 

9.

КГВПП – гр.Хасково 2016г.

I място, “LONG DAY”

Елмаз Дурсун Рамадан

клас “Типлери”

резултат 11ч. 15м.

10.

I място, отборно “Джуниори”

Сали Кадир Мустафа

клас “Типлери” резултат 34ч. 13м.

/14’00; 11’52; 8’21/

 

Р Е З У Л Т А Т И за  2015г.

 

От проведените състезания

при “Клуб на Гълъбовъдите Високолетци и Продължителен Полет” гр.ХАСКОВО

 

 

I място, отборно “Млади птици”: Гюрай Юсеин Мюмюн, Клас  “Пазарджишки високолетачи”, Резултат 25ч. 20м.

 

II място, отборно “Млади птици”:  Вели Джемал Вели, клас “Пазарджишки високолетачи” Резултат  22ч. 12м.

 

III място, отборно “Млади птици”:  Шериф Ариф Халибрям, клас “Пазарджишки високолетачи” Резултат 18ч. 09м.

 

I място, отборно “Стари птици”: Съби Руменов Събев, клас “Пазарджишки високолетачи”, Резултат 23ч. 24м.

 

II място, отборно “Стари птици”:  Мюмюн Сабри Мюмюн, клас “Пазарджишки високолетачи”,  Резултат 21ч. 49м.

 

“Индивидуален полет” “Стари””: Гълъб №BG.2014.F.360912 - 10ч. 37м., клас

“Пазарджишки високолетачи”, Съби Руменов Събев

 

“Индивидуален полет” “Млади”:  Гълъб №BG.2015.F.437536 - 9ч.33м., клас

“Пазарджишки високолетачи”,  Гюрай Юсеин Мюмюн

 

I място, отборно “Long day”:  Съби Руменов Събев, клас “Пазарджишки високолетачи”, Резултат 6ч. 57м.

 

I място, “LONG DAY”: Елмаз Дурсун Рамадан, клас “Типлери” , резултат 11ч. 06м.

 

 

Р Е З У Л Т А Т И за  2014г.

 

От проведените състезания

при “Клуб на Гълъбовъдите Високолетци и Продължителен Полет” гр.ХАСКОВО

 

Класация

Състезатели

I място, отборно “Млади птици”

Клас  “Пазарджишки високолетачи”

Съби Руменов Събев,

Резултат 22ч. 15м.   /5’46; 8’15; 8’16/

II място, отборно “Млади птици”

клас “Пазарджишки високолетачи”

Гюрай Юсеин Мюмюн,

Резултат  21ч. 40м.   /6’36; 7’10; 7’54/

III място, отборно “Млади птици”

клас “Пазарджишки високолетачи”

Фикрет Сафет Бейсим,

Резултат 21ч. 20м.   /4’35; 8’05; 8’40/

I място, отборно “Стари птици”

клас “Пазарджишки високолетачи”

Шериф Ариф Халибрям,

Резултат 16ч. 23м.   /4’40; 5’38; 6’03/

“Индивидуален полет” “Стари”

клас “Пазарджишки високолетачи”

Шериф Ариф Халибрям

Гълъб №BG.2013.F.285206 - 7ч. 03м.

“Индивидуален полет” “Млади”

клас “Пазарджишки високолетачи”

Съби Руменов Събев

Гълъб №BG.2014.F.360920 - 9ч.34м.

I място, отборно “Long day”

клас “Пазарджишки високолетачи”

Съби Руменов Събев

резултат 7ч. 03м.

 

 

I място, отборно “Сеньори”

клас “Типлери”

Елмаз Дурсун Рамадан

резултат 46ч. 51м.   /15’15; 15’16; 16’20/

II място, отборно “Сеньори”

клас “Типлери”

Ремзи Тасим Сюлейман

резултат 45ч. 47м.   /15’08; 15’35; 15’04/

III място, отборно “ Сеньори”

клас “Типлери”

Иван Ангелов Александров

резултат 32ч. 53м.   /9’33; 11’05; 12’15/

I място, отборно “Джуниори”

клас “Типлери”

Николай Недялков Василев

резултат 39ч. 55м. /14’42; 14’12; 11’01/

II място, отборно “Джуниори”

клас “Типлери”

Андон Недялков Андонов

резултат 39ч. 11м. /14’33; 11’19; 13’19/

I място, отборно “LONG DAY”

клас “Типлери”

Елмаз Дурсун Рамадан

резултат 17ч. 06м.

 

 

РЕЗУЛТАТИ за 2013г. КГВПП - Хасково:

 

1.

I място, отборно “Стари птици”

Гюрай Юсеин Мюмюн,

Клас  “Пазарджишки високолетачи”

Резултат 20ч. 45м.

2.

II място, отборно “Стари птици”

Съби Руменов Събев,

клас “Пазарджишки високолетачи”

Резултат  20ч. 24м.

3.

III място, отборно “Стари птици”

Кемал Мустафа Марем,

клас “Пазарджишки високолетачи”

Резултат 15ч. 10м.

4.

I място, отборно “Млади птици”

Гюрай Юсеин Мюмюн,

клас “Пазарджишки високолетачи”

Резултат 23ч. 51м.

5.

II място, отборно “Млади птици”

Шериф Ариф Халибрям,

клас “Пазарджишки високолетачи”

Резултат 18ч. 03м.

6.

 

“Индивидуален полет” “Стари”

Гълъб №BG.F.2010.122403 - 7ч. 42м.

клас “Пазарджишки високолетачи”

Съби Руменов Събев

7.

“Индивидуален полет” “Млади”

Гълъб №BG.F.2013.286120 - 10ч.46м.

клас “Пазарджишки високолетачи”

Гюрай Юсеин Мюмюн

8.

I място, отборно “Long day”

Шериф Ариф Халибрям

клас “Пазарджишки високолетачи”

резултат 7ч. 15м.

 

 

 

 

 

 

============================================

9.

I място, отборно “Сеньори”

Елмаз Дурсун Рамадан

клас “Типлери” резултат 46ч. 55м.

/15’24; 16’20; 15’11/

 

10.

II място, отборно “Сеньори”

Ремзи Тасим Сюлейман

клас “Типлери” резултат 32ч. 21м.

/15’10; 13’15; 13’56/

11.

III място, отборно “ Сеньори”

Валентин Димитров Иванов

клас “Типлери” резултат 28ч. 42м.

/5’32; 14’32; 8’38/

12.

I място, отборно “Джуниори”

Иван Ангелов Александров

клас “Типлери” резултат 29ч. 53м.

/12’30; 9’43; 7’40/

13.

II място, отборно “Джуниори”

Ремзи Тасим Сюлейман

клас “Типлери” резултат 21ч. 26м.

/12’27; 5’49; 3’10/

14.

I място, отборно “LONG DAY”

Елмаз Дурсун Рамадан

клас “Типлери” резултат 10ч. 27м.

 

 

 

 

РЕЗУЛТАТИ 2012

КЛАС "А" БЪЛГАРСКИ ПОРОДИ:

I място, отборно “Стари птици”, Шериф Ариф Халибрям, Клас  “Пазарджишки високолетачи” Резултат 18ч. 09м. /Общо от три полета/

 I място, отборно “Млади птици”, Гюрай Юсеин Мюмюн, клас “Пазарджишки високолетачи” Резултат  23ч. 45м. /Общо от три полета/

II място, отборно “Млади птици”, Кемал Мустафа Марем, клас “Пазарджишки високолетачи” Резултат 21ч. 24м. /Общо от три полета/

III място, отборно “Млади птици”, Гюксел Гюнер Ахмедали, клас “Пазарджишки високолетачи” Резултат 20ч. 50м. /Общо от три полета/

“Индивидуален полет”

Категория “Стари” Гълъб №BG.F.2012.234585 - 11ч. 07м. клас “Пазарджишки високолетачи”, Шериф Ариф Халибрям

Категория “Млади” Гълъб №BG.F.2012.233637 - 11ч.36м. клас “Пазарджишки високолетачи” Мюмюн Сабри Мюмюн

I място, отборно “Long day” Мюмюн Сабри Мюмюн, клас “Пазарджишки високолетачи” резултат 6ч. 12м.

КЛАС "Б" ЕВРОПЕЙСКИ ПОРОДИ - ТИПЛЕРИ:

I място, отборно “Сеньори” Ремзи Тасим Сюлейман “Типлери” резултат 41ч. 13м./15’02; 13’10; 13’01/

II място, отборно “Сеньори” Салим Осман Салим “Типлери” резултат 40ч. 47м./15’01; 16’01; 9’45/

I място, отборно “Джуниори” Ремзи Тасим Сюлейман, “Типлери” резултат 35ч. 03м./13’40; 11’58; 9’25/

II място, отборно “Джуниори” Елмаз Дурсун Рамадан “Типлери” резултат 33ч. 57м./14’00; 10’06; 9’51/

III място, отборно “Джуниори” Валентин Димитров Иванов “Типлери” резултат 30ч. 08м./10’43; 7’45; 11’40/

I място, отборно “LONG DAY” Салим Осман Салим “Типлери” резултат 15ч. 55м.


РЕЗУЛТАТИ 2011г. 

“Клуб на Гълъбовъдите Високолетци и Продължителен Полет” гр.ХАСКОВО:

I място, отборно “Стари птици”
Сеид Хюсню Юсмен,
Клас “Пазарджишки високолетци”
Резултат 17ч. 52м. /общо от 3полета/

I място, отборно “Млади птици”
Вели Джемал Вели,
клас “Пазарджишки високолетци”
Резултат 22ч. 29м. /общо от 3полета/

II място, отборно “Млади птици”
Андон Недялков Андонов,
клас “Пазарджишки високолетци”
Резултат 22ч. 19м. /общо от 3полета/

III място, отборно “Млади птици”
Шериф Ариф Халибрям,
клас “Пазарджишки високолетци”
Резултат 19ч. 15м. /общо от 3полета/

Индивидуален полет” “Стари”
Гълъб с № 124299 - 9ч. 57м.
клас “Пазарджишки високолетци”
Мюмюн Сабри Мюмюн

“Индивидуален полет” “Млади”
Гълъб №BG.F.2011.199027 - 10ч.06м.
клас “Пазарджишки високолетци”
Ибрям Себахтин Ибрям

I място, отборно “Long day”
Вели Джемал Вели
клас “Пазарджишки високолетци”
резултат 8ч. 22м.

I място, отборно “Сеньори”
Елмаз Дурсун Рамадан
клас “Типлери” резултат 43ч. 07м.
/14’22; 13’44; 15’01/

I място, отборно “Джуниори”
Елмаз Дурсун Рамадан
клас “Типлери” резултат 46ч. 40м.
/15’06; 15’23; 16’11/

II място, отборно “Джуниори”
Салим Осман Салим
клас “Типлери” резултат 37ч. 31м.
/11’56; 12’33; 13’02/

I място, отборно “Long day”
Елмаз Дурсун Рамадан
клас “Типлери” резултат 12ч. 01м.


II място, отборно “Сеньори”
Ставри Петров Ганев
клас “Типлери” резултат 41ч. 12м.
/16’18; 10’04; 14’50/


Р Е З У Л Т А Т И   2010г.
Клуб на Гълъбовъдите Високолетци и Продължителен Полет” гр.ХАСКОВО

 Клас  “Пазарджишки високолетци”

I място, отборно “Стари птици”
Гюрай Юсеин Мюмюн,
Резултат 28ч. 18м. /общо от 3 полета/
I място, отборно “Млади птици”
Гюрай Юсеин Мюмюн,
Резултат  19ч. 51м. /общо от 3 полета/
II място, отборно “Млади птици”
Мюмюн Ерджан Мюмюн,
Резултат 17ч. 52м. /общо от 3 полета/
III място, отборно “Млади птици”
Съби Руменов Събев,
Резултат 15ч. 58м. /общо от 3 полета/
Шампион “Индивидуален полет” “Стари птици”
Гълъб с № BG.F.09.083591 –
12ч. 40м.
Гюрай Юсеин Мюмюн
Шампион “Индивидуален полет” “Млади птици”
Гълъб с № BG.
F.10.122402 - 10ч. 45м.
Съби Руменов Събев
I място, отборно “Long day
Мюмюн Ерджан Мюмюн
резултат 7ч. 11м.
Клас “Типлери”
I място, отборно “Сеньори”
Ставри Петров Ганев
ср.резултат 16ч.
20м. /16’08; 16’11; 16’42/
I място, отборно “Джуниори”
Иван Ангелов Александров
ср.резултат 10ч. 31м. /12’08; 8’44; 10’40/
II място, отборно “Джуниори”
Ангел Георгиев Райжеков
ср.резултат 9ч. 55м. /8’08; 10’50; 10’48/
III място, отборно “Джуниори”
Елмаз Дурсун Рамадан
ср.резултат 9ч. 35м. /5’34; 11’12; 12’11/
I място, “Long day
Ставри Петров Ганев
резултат 12ч.20м.

Р Е З У Л Т А Т И – 2009г.
Клуб на Гълъбовъдите Високолетци и Продължителен Полет” гр.ХАСКОВО

  клас “Пазарджишки високолетци”
1.
 I място, отборно “Стари птици”
Йълмаз Дурсун Рамадан,
Резултат 16ч. 47м.  /общо от 3 полета/
2.
II място, отборно “Стари птици”
Съби Руменов Събев,                
Резултат 15ч. 36м. / общо от 3 полета/

3.
I място, отборно “Млади птици”
Гюрай Юсеин Мюмюн,
Резултат  25ч. 53м. /общо от 3 полета/
4.
II място, отборно “Млади птици”
Шериф Ариф Халибрям,
Резултат 23ч. 34м. /общо от 3 полета/
5.
III място, отборно “Млади птици”
Мюмюн Ерджан Мюмюн,
Резултат 23ч. 01м. /общо от 3 полета/

6.
 “Индивидуален полет” “Стари птици”
Съби Руменов Събев
Гълъб с № BG.F.08.053864 - 8ч.
41м.
7.
 “Индивидуален полет” “Млади птици”
Шериф Ариф Халибрям,
Гълъб с № BG.F.09.083734 - 12ч.
03м.
8.
Long dayI място, отборно
Гълъб с № BG.F.09.083734 - 12ч.
03м.
  клас “Типлери”
9.
I място, отборно “Сеньори”
Ставри Петров Ганев, клас “Типлери”
резултат 10ч. 39м. / средно аритм. 15’40; 10’38; 5’40/
10.
I място, отборно “Джуниори”
Петър Господинов Велев
клас “Типлери” резултат 7ч. 45м. / средно аритм.8’34; 7’31; 7’10/

Р Е З У Л Т А Т И – 2008г.
Клуб на Гълъбовъдите Високолетци и Продължителен Полет” гр.ХАСКОВО

 

клас “Пазарджишки високолетци”

1.

 I място, отборно “Стари птици”
Рамадан Рамадан Тасим, клас “Пазарджишки високолетци”
Резултат 24ч. 06м. /общо от 3 полета/

2.

 II място, отборно “Стари птици”
Шериф Ариф Халибрям, клас “Пазарджишки високолетци”
Резултат 18ч. 00м. / общо от 3 полета/

3.

 I място, отборно “Млади птици”
Шериф Ариф Халибрям, клас “Пазарджишки високолетци”
Резултат  28ч. 12м.  / общо от 3 полета/

4.

 II място, отборно “Млади птици”
Гюрай Юсеим Мюмюн, клас “Пазарджишки високолетци”
Резултат 17ч. 18м. /общо от 3 полета/

5.

 “Индивидуален полет” “Стари птици”
Съби Руменов Събев,  клас “Пазарджишки високолетци”
Гълъб с № BG.
F.07.053282 - 10ч. 35м

6.

 “Индивидуален полет” “Млади птици”
Шериф Ариф Халибрям,  клас “Пазарджишки високолетци”
Гълъб с № BG.
F.08.053606 - 11ч. 11м.

7.

 Long dayI място, отборно ”Млади птици”
Гюрай Юсеин Мюмюн, клас “Пазарджишки високолетци”
Резултат  6ч. 37м.

 

клас “Типлери”

8.

 I място, отборно “Сеньори”
Ставри Петров Ганев, клас “Типлери”
Резултат 15ч. 23м. /средно аритм.13’51; 15’50; 16’28 /национален рекорд/;

9.

 II място, отборно “Сеньори”
Живко Петров Жеков, клас “Типлери”
Резултат 13ч. 28м. /средно аритм.12’55; 13’30; 13’58/;

10.

 I място, отборно “Джуниори”
Петър Господинов Велев, клас “Типлери”
Резултат  7ч.13м. /средно аритм.7’18; 7’35; 6’45/

11.

I място, отборно “Long day
Ставри Петров Ганев клас “Типлери”
резултат  9ч. 36м.


РЕЗУЛТАТИ - 2007г.
"Клуб на Гълъбовъдите Високолетци и Продължителен Полет" гр. ХАСКОВО

  Клас А: "ПАЗАРДЖИШКИВИСОКОЛЕТЦИ"

 I място, отборно “Стари птици”

Сеид Хюсни Юсмен, клас “Пазарджишки високолетци”

Резултат 16 ч. 22 м. (5 ч. 56 м.; 4 ч. 39 м.; 5 ч. 47м.)

 I място, отборно “Млади птици”

Гюрай Юсеин Мюмюн, клас “Пазарджишки високолетци”

Резултат  22 ч. 06 м.  ( 6ч. 26 м.;  8 ч. 02 м.; 7 ч. 38 м.)

 II място, отборно “Млади птици”

Съби Руменов Събев, клас “Пазарджишки високолетци”

Резултат 16 ч. 00 м. (5 ч. 10 м.; 6 ч. 00 м.;  4 ч. 50м.)

 “Индивидуален полет”

Гюрай Юсеин Мюмюн,  клас “Пазарджишки високолетци”

Гълъб с № BG.F.07.030705 – 8 ч. 36 м.

 I място, отборно - “Long day”

Гюрай Юсеин Мюмюн, клас “Пазарджишки високолетци”

Резултат  5 ч. 28 м.

 

  Клас Б: "ТИПЛЕРИ"

  I място, отборно “Сеньори”

Ставри Петров Ганев, клас “Типлери”

Резултат 12 ч. 53 м. (средно аритм. 14’42; 15’05;  8’50)

  I място  “Long day”

Ставри Петров Ганев, клас “Типлери”

Резултат  5 ч. 09 м.

  I място  “Международно - Млади Птици”

Ставри Петров Ганев, клас “Типлери”

Резултат  5ч.15м.

 

 

РЕЗУЛТАТИ  2006г.

 “Клуб на Гълъбовъдите Вис